Ekologiskt

EU-Ekologiska varor är något som efterfrågas mer och mer. Det passar även bra in i vår matfilosofi med små fina odlingar nära våra producenter som inte bara smakar bättre utan även gör ett positivt miljöavtryck. Salmantinos Delikatesser är certifierade av se-eko-01 för ekologisk produktion vilket betyder att vi får köpa in, lagerhålla och saluföra ekologiska varor, vilket vi gör med glädje för vår egen och för miljöns skull.

Ekologiskt

EU-Ekologiska varor är något som efterfrågas mer och mer. Det passar även bra in i vår matfilosofi med små fina odlingar nära våra producenter som inte bara smakar bättre utan även gör ett positivt miljöavtryck. Salmantinos Delikatesser är certifierade av se-eko-01 för ekologisk produktion vilket betyder att vi får köpa in, lagerhålla och saluföra ekologiska varor, vilket vi gör med glädje för vår egen och för miljöns skull.

Ekologisk märkning enligt EU
Idag är det viktigare än någonsin att värna om miljön och vårt klimat. Salmantinos Delikatesser är certifierade enligt se-eko-01 för ekologisk produktion vilket betyder att vi får köpa in, lagerhålla och saluföra ekologiska varor, vilket vi gör med glädje för vår egen och för miljöns skull. Det passar bra in i vår matfilosofi med små fina odlingar nära våra producenter som inte bara smakar bättre utan även gör ett positivt miljöavtryck. Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och vatten och uppfylla djurskyddskrav. Ekologiskt jordbruk bör i första hand förlita sig på förnyelsebara resurser inom lokalt organiserade jordbrukssystem. Detta stämmer väl in på våra produkter som nästan uteslutande kommer från klassiskt hantverk i små byar i Spanien där djuren tas väl om hand.

Symbolen nedan indikerar att produkten uppfyller alla de krav som EU ställer på en ekologisk produktion. Logotypen och reglerna för märkning är en viktig del av miljöarbetet. Med detta regelverk ställer Europeiska unionen förutsättningar för att den ekologiska sektorn kan utvecklas i linje med produktions- och marknadsutvecklingen, vilket förbättrar och förstärker EU: s ekologiska jordbruksstandarder och krav på import och inspektion. Huvudsyftet med den europeiska logotypen är att göra det lättare för dig som konsument att identifiera ekologiska produkter. Dessutom ger den en visuell identitet till den ekologiska jordbrukssektorn och bidrar därigenom till att säkerställa en sammanhängande och väl fungerande inre marknad på detta område. Vi på Salmantinos Delikatessser är oerhört stolta över att kunna erbjuda varor märkt med denna symbol.

0